Hidraulični cilindri

Šta je hidraulični cilindar?

Hidraulični cilindar je sastavni dio u hidraulici koji vrši glavnu funkciju.

To je hidraulični potrošač koji pretvara energiju hidrauličnog medija u koristan rad. Njegova ulazna veličina jest hidraulični medij pod tlakom koji djeluje na površinu klipa hidrauličnoga cilindra. Time uzrokuje pravocrtno kretanje klipa, a kao posljedica toga i klipnjače koja je povezana s teretom. Tako se energija hidraulinkoga medija pretvara u provodljivu snagu koja djeluje pravocrtno. Hidraulični medij uglavnom je mineralno ulje; u hidraulici se upotrebljavaju i sintetička ulja i emulzije, a sve više i voda (vodena hidraulika).

 

Sastavni dijelovi hidrauličnog cilindra

Glavni sastavni dijelovi hidrauličkog cilindra su cijev hidrauličnog cilindra i klip na koji je priključena klipnjača. Cijev cilindra obostrano je zatvorena dnom na jednoj, a glavom cilindra na drugoj strani. Klipnjača izlazi kroz glavu cilindra. Klip, zabrtvljen brtvom i vođen vodećim prstenom, dijeli unutrašnjost cilindra na dvije komore – donju tlačnu komoru i gornju vučnu komoru na strani klipnjače. Hidraulični tlak djeluje na klip koji linearno pomiče klipnjaču. Takav cilindar naziva se dvostranim hidrauličnim cilindrom.